ДЕН- СООЛУКТУ АЗЫР САКТА, КАМЫН КӨР!

Талас  шаарындагы  “Сибирь  саламаттыгы”  борборунда “Ден-соолукка кам көрүү” деп аталган  практикалык  -конференция өттү.

Ага шаар тургундары, массалык маалымат  кызматкерлери жана  борбордун өкүлдөрү катышты. Конференцияны  борбордун  кызматкери Айгүл  Бейшеева ачып, эл ичинде улам кёбщрёёк колдонула баштаган атактуу  “Сибирь саламаттыгы”  корпорациясынын ар тщркщн продукциялары менен  тааныштырды.

Адамдын дени сак жашоосуна  канчалык деңгээлде таасири бар экендигин тастыктаган чакан видео тасмалар келгендерге жакшы таасир калтырды. Анткени, алып баруучуга суроолор арбын болуп, жеткилең жоопторду алышты.  Айгүл Бейшееванын  “Сибирь саламаттыгы”  ачылганына  22 жыл болуп, корпорация  учурда дщйнёдёгү 46 мамлекетте  иш алып барып жатканын,    чыныгы таза, химиялык кошулмасы жок, негизинен Сибирдин кеңири мейкиндиги, Алтай тоолорундагы дары  чөптөрдён  жасалган  дары-дармектеринин,адамдын дени сак, шайдоот болушуна кёмёк берген  ар кандай  крем ж.б. жёнщндё маалыматы кызыктуу болду. Эң башкысы- алардын баасы да  “асманды чапчыбай”, шартка  ыңгайлуу  экендиги айтылды.

Бир эле учурда  дары, продукцияларды алган адам  келечекте корпорация тарабынан берилщщчщ  ар кандай жеңилдиктерден кеңири пайдалана аларын, муну менен ар бир адам келечекте өзүнө, үй- бүлөсүнө ыңгайлуу шарт түзүп аларын, атүгүл, ёз “бизнесин” түзүп аларын айткан алып баруучу айкын мисалдарды келтирди.

“Сибирь  саламаттыгынын”   Талас шаарындагы бёлүмү  ачылганына  аз эле убакыт болсо да  ушул учурда миңдеген  адамдардын саламаттыгына даба берип, чеги кеңип баратканын конференцияга катышкандар ой бөлүшүп айтышты.

(“Багыт-ПРЕСС”)