Биздин дарегибиз

“ЖАҢЫ БАГЫТ”

Жаңы Багыт” – коомдук-саясий, шаардык, элдик газета.
Башкы редактору Токтогул Ибрагимов.
Кыргыз Республикасы, Талас шаары, К.Нуржанов аллеясы, 32-4.
тел.: (03422) 5 67 72, 6 08 50
e-mail: talasbagyt@mail.ru