Жобо, келишим

Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө типтүү жобо эсептен чыгаруу б-ча ЖОБО.docx Жер участогуна ижара КЕЛИШИМИ келишимдер

кененирээк »